Holbæk Sygehus, bygning 43-44 – CT-Scanner i traumestue

På Holbæk Sygehus har Arkitektfirmaet HS BrunsgaardLaursen forestået totalrådgivningen i forbindelse med en ombygning på
akutmodtagelsen.

I forbindelse med etablering af en ny traumestue med ny CT-scanner er der foretaget ændret indretning af bygning 43 og 44
på Holbæk Sygehus, herunder etablering af ny personalestue i eksisterende undersøgelsesrum samt ny tilbygning for kontrolrum
til CT-scanner.

Etablering af ny traumestue med CT-scanner omfattede forstærkning af eksisterende dækkonstruktion over kælder, tekniske
installationer omfattende ventilation og køling.

Der er etableret stråleskærmende glaspartier, vægge samt døre til traumestuen.

Projektet er udført i fagentreprise og ombygning er gennemført, mens øvrige funktioner i akutmodtagelsen har været i fuld drift.

 

Bygherre:           Holbæk Sygehus

Lokation:            Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk

Rådgivning:       Totalrådgivning

Areal:                 160 m²

Budget:              Kr. 9 mio. ekskl. moms

Årstal:                Oktober 2020 – maj 2021

Status:               Ibrugtaget

Team:                Ingeniør: Lyngkilde A/S

Ydelser:             Brugerinddragelse, myndighedsprojekt, udbudsprojekt,                            udførelsesprojekt, byggeledelse, fagtilsyn og                                            projektopfølgning og aflevering.