Køge Kommune, Accisevej 1 – Renovering af facader

For Køge Kommune har Arkitektfirmaet HS BrunsgaardLaursen været arkitektrådgiver på en sag, der primært omhandlede renovering og vedligeholdelse af eksisterende, murede facader samt indvendige renoverings- og vedligeholdelsesarbejder i stueetagen, som følge af fugtige ydervægge fra opstigende grundfugt.

Den eksisterende ejendom er opført i 1893 til beboelse.

I 1976 kom ejendommen efter at have været opført og ejet af sygekassen i kommunalt regi.

I 1993 gennemgik ejendommen en gennemgribende ombygning og modernisering og blev ombygget, så lejlighederne fik nye baderum, køkkener samt vvs- og elinstallationer.

Eksisterende trapperum blev inddraget, og i stedet blev der opført et udvendigt trappe- og elevatortårn. I denne forbindelse fik bygningen den lyserøde farve, som nok er det, der kendetegner bygningen bedst i dag.

Bygningen omfatter i dag 12 selvstændige boliger, som kommunen udlejer til ældreboliger.

Bygningen er placeret i Køge midtby, som også er omfattet af bygningsbevarende bestemmelser i Rammelokalplan 3-11 Køge Kommune.

Renoveringsarbejderne er foretaget i ejendommen, mens der har været beboere i en del af stueetagens lejligheder samt i resten af ejendommen.

 

Bygherre:             Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge                                                       Kontaktperson: Hanne Stenbek

Lokation:               Accisevej 1, 4600 Køge

Rolle:                    Arkitektrådgivning

Budget:                 Kr. ca. 3,1 mio.

Status:                  Ibrugtaget

Årstal:                   2020-2022

Entrepriseform:     Fagentreprise

Team:                    DMR og Bunch Bygningsfysik

Ydelser:                 Udarbejdelse af programoplæg, udbudsprojekt,                                        kontrahering, byggeledelse, fagtilsyn samt                                                projektopfølgning.