Køge Kommune, Allegade 2-4, Facade- og trapperenovering

HS BrunsgaardLaursen har som totalrådgiver for Køge Kommune forestået renoveringen af facader, trappeopgange og kviste på ejendommen Allegade 2 – 4 i Køge.

Beboelsesejendommen er opført i 1902, som en del af velgørenhedsstiftelsen i Nørregade 41, med indretning af mindre boliger fordelt over 4 opgange og 2 etager.

I 1988 gennemgik ejendommen en renovering, hvor der bl.a. blev tilbygget 4 elevatortårne på gårdfacaden, så alle lejligheder i dag har en niveaufri adgang.

Bygningen er placeret i Køge midtby, som også er omfattet af bygningsbevarende bestemmelser i Rammelokalplan 3-11 Køge Kommune.

Projektet omfattede:

  • Dør- og vinduesrenovering, – udskiftning
  • Renovering af kviste
  • Udskiftning af hoveddøre til lejligheder
  • Omfugning af mørtelfuger i murværk
  • Nye kalfatringsfuger med tjæret værk ved vinduer
  • Nye klinkegulve i trappeopganges stueetage

 

Rådgiverydelsen omfattede en grundig registrering af bygningsdele, facadevægge og tag.

Renoveringsarbejderne blev foretaget med udstrakt hensyntagen til beboerne i ejendommen.

 

Bygherre:              Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge                                                      Kontaktperson: Hanne Stenbek

Lokation:                Allegade 2-4, 4600 Køge

Rolle:                     Arkitektrådgivning

Budget:                  Kr. ca. 3.2 mio. ekskl. moms

Status:                   Ibrugtaget

Årstal:                    2019 – 2020

Entrepriseform:     Fagentreprise

Ydelser:                 Udarbejdelse af programoplæg, teknisk- og                                              arkitektonisk rådgivning. Dispositions- og                                                  projektforslag, myndighedsprojekt,                                                            udførelsesprojekt, kontrahering, Byggeledelse og                                    fagtilsyn samt projektopfølgning.