Køge Kommune – Den Grønne Planet

Bygherrerådgivning – Daginstitution

På baggrund af et stigende behov for daginstitutionspladser til børn i boligområdet ved Ellemarken i Køge besluttede byrådet at ombygge og opgradere det tidligere fritidshjem og daginstitution på Parkvej 120 – 126 til en tidssvarende børneinstitution.

Projektet omfattede ombygninger, ændring af planløsning, opgradering af installationer, udskiftning af vinduer, etablering af krybberum, mv. Der skulle skabes plads til i alt 182 børn fordelt på 6 vuggestuegrupper og 5 børnehavegrupper. I alt omfatter bygningerne ca. 1.550 m2 i stueplan.

Projektet blev udbudt som omvendt licitation i totalentreprise på grundlag af funktionsplaner, byggeprogram og tekniske kravspecifikationer.

Rådgiverydelsen omfattede udarbejdelse af ideoplæg, dispositionsforslag, udbudsmateriale til totalentreprise, evaluering af tilbud, kontrahering, granskning af projektmateriale samt bygherretilsyn og styring som bygherrerådgiver i udførelsesfasen.

 

Bygherre:                 Køge Kommune, Anlægsafdelingen, Team Byggeri

Lokation:                  Parkvej 120-126, 4600 Køge

Rolle:                        Bygherrerådgivning

Areal:                       1.550 m²

Anlægsudgift:           Kr. 25,2 mio., ekskl. moms

Årstal:                       Maj 2020 – september 2021

Status:                      Ibrugtaget

Entrepriseform:        Totalentreprise

Ydelser:                   Udarbejdelse af ideoplæg, dispositionsforslag og                                    udbudsmateriale til totalentreprise samt                                                    bygherretilsyn inkl. granskning af                                                              totalentreprenørprojekt og styring som                                                      bygherrerådgiver.