Køge Kommune, Facaderenovering af fredet bygning – Nørregade 41

HS BrunsgaardLaursen har som totalrådgiver for Køge Kommune forestået renoveringen af den fredede ejendom på Nørregade 41.

Ejendommen består af hovedbygningen mod gaden og en sidebygning med bindingsværk.

Bygningerne er placeret i Køge midtby, der er omfattet af de bygningsbevarende bestemmelser i Rammelokalplan 3-11, Køge Kommune. Ejendommen blev fredet i 1983.

Projektet omfattede udvendige vedligeholdelsesarbejder af facade, tag, døre, vinduer samt trappeopgange.

Rådgiverydelsen omfattede en grundig registrering af bygningsdele, facadevægge og tag. På baggrund af dialog med Slots- og Kulturstyrelsen blev der udarbejdet projekt til vedligeholdelsesarbejderne. Vi forestod udbudsprojekt, byggeledelse og fagtilsyn i byggeperioden.

Renoveringsarbejderne er foretaget med udstrakt hensyntagen til beboerne i ejendommens beskyttede boliger.

 

Bygherre:             Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge

Lokation:              Nørregade 41, 4600 Køge

Rolle:                    Arkitektrådgivning

Budget:                Ca. kr. 4,0 mio. ekskl. moms

Status:                 Ibrugtaget

Årstal:                  2017 – 2019

Entrepriseform:    Fagentreprise

Ydelser:               Udarbejdelse af programoplæg, teknisk-og                                              arkitektonisk rådgivning. Forhandling med Slots- og                                Kulturstyrelsen. Dispositions- og projektforslag,                                        myndighedsprojekt, udførelsesprojekt,                                                      projektopfølgning og fagtilsyn kontrahering, udførelse                              af fagtilsyn samt projektopfølgning.