Køge Kommune – Vemmedrupskolen, Skimmelsanering

I forbindelse med en tagrenovering på Vemmedrupskolen blev der fundet omfattende skimmelsvamp i samtlige bygningsdele. Det bevirkede, at skolen blev rømmet og klasserne genhuset på andre skoler og i en pavillonskole.

Budgettet for skimmelrenovering af skolen blev indledningsvist udarbejdet af forvaltningen i samarbejde med anden ekstern rådgiver.

Køge Kommune havde forinden udarbejdet masterplaner for alle kommunens skoler. Planerne belyste indretningsmuligheder således, at skolernes fysiske indretning kunne leve op til kravene til et opdateret og moderne skolevæsen. I forlængelse heraf blev masterplanen viderebearbejdet til et funktionsprogram for Vemmedrupskolen. Dette funktionsprogram illustrerer hvilke ombygninger, der kan være med til at fremtidssikre skolens funktionalitet.

Det blev politisk besluttet, at skolen skulle renoveres i stedet for at blive revet ned. Samtidig ønskede byrådet, at budgetvurderingen blev kvalitetssikret, og masterplanens ombygninger blev inddraget heri.

Arkitektfirmaet HS BrunsgaardLaursen blev engageret til at kvalitetssikre budgettet og efterfølgende til at forestå EU-udbud af totalrådgivning for renoveringen og skimmelsaneringen af Vemmedrupskolen.

Udbudsformen var udbud med forhandling jfr. Udbudslovens § 61, lov nr. 1564 af 15. december 2015, der gennemfører Europa Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014.

Skolen har ca. 430 elever fordelt på indskoling, mellemtrin og udskoling. Hertil kommer en SFO. Skolen rummer klasserum, fællesarealer, faglokaler, pædagogisk læringscentral, sportshal samt personale- og administrationsområde.

 

Bygherre:             Køge Kommune

Lokation:              Vindegårdsvej 1, 4632 Bjæverskov

Rolle:                   Bygherrerådgivning omfattende:                                                                Kvalitetssikring af anlægsbudget                                                              EU-udbud af totalrådgivning                                                                      Prækvalificeringsproces                                                                            Evaluering af ansøgere (20 stk.)                                                                Etablering af udbudsmateriale                                                                  Evaluering af tilbud                                                                                    Kontrahering                                                                                              Udarbejdelse af evalueringsnotat                                                              Kickoff proces

Areal:                  5.180 m², kælder 400 m²

Anlægsudgift:     75 mio. kr. ekskl. moms

Årstal:                 Januar 2018 – juli 2019

Status:                Ibrugtaget

 Entrepriseform: Totalrådgivning