Køge Kommune, Multihus i Lellinge

I forbindelse med salg af Lellinge skole og SFO, afsatte Køge Kommune midler til etablering af et multihus på Lellinge Stadion som erstatning for gymnastiksalen på Lellinge Skole, som de lokale foreninger og daginstitutioner i Lellinge hidtil havde benyttet til deres daglige aktiviteter.

HS BunsgaardLaursen forestod processen med at formulere funktionskrav og belysning af forskellige scenarier for bygningens udformning og indhold, der kunne realiseres indenfor den bevillingsramme, som Køge kommune havde givet.

Dette foregik i samarbejde med kulturafdelingen, teknik og miljøforvaltningen samt den lokale bruger-/ interessentgruppe, der repræsenterer de lokale foreninger og klubber.

Vi udarbejdede materiale til den lokalplan, der blev udarbejdet som ramme for projektet.

Multihuset indeholder

  • Forhal
  • Omklædnings- og badefaciliteter
  • Aktivitets-/halområde
  • Lokalarkivdepot
  • Depoter/toiletter, rengøringsrum, teknikrum
  • Klublokale med tekøkken

 

Projektet blev udbudt som totalentreprise på grundlag af et dispositionsforslag, funktionsprogram og kravspecifikationer.

 

Bygherre:              Køge Kommune

Lokation:               Baneleddet 1, Lellinge, 4600 Køge

Rolle:                    Bygherrerådgiver

Areal:                    642 m², 1 etage

Budget:                 Kr. 8 mio. ekskl. moms

Årstal:                    April 2017 – november 2019

Status:                   Ibrugtaget

Entrepriseform:      Totalentreprise

Ydelser:                  Brugerinddragelse, teknisk- og arkitektonisk                                             rådgivning,  byggeprogram, udbudsmateriale,                                           udvælgelse, kontrahering,  bygherretilsyn,                                               opfølgning og aflevering.