Næstved Sygehus, Nuklearmedicinsk Afdeling, Bygning 49

For Sjællands Universitetshospital, har Arkitektfirmaet HS BrunsgaardLaursen, på Næstved Sygehus, forestået totalrådgivningen i
forbindelse med en ombygning af Nuklearmedicinsk Afdeling, hvor der bl.a. foretages undersøgelser og behandlinger med
radioaktive sporstoffer.

Der er etableret nye strålebeskyttende lofter, vægge og blydøre i forbindelse med etablering af tre nye PET- injektionsrum samt et
drikkerum. Desuden er der foretaget supplerende blyinddækning af betjeningsrum til en CT- scanner.

Ombygningen er foretaget under hensyntagen til, at Nuklearmedicinsk Afdeling har været i drift under ombygningen.

 

Bygherre:           Sjællands Universitetshospital, SUH

Lokation:            Ringstedgade 61, Bygning 49, Næstved

Rådgivning:       Totalrådgivning

Areal:                 134 m²

Budget:              Kr. 4,7 mio. ekskl. moms

Årstal:                December 2021 – maj 2022

Status:               Ibrugtaget

Team:                Ingeniør: Lyngkilde A/S

Ydelser:             Brugerinddragelse, myndighedsprojekt, udbudsprojekt,                            udførelsesprojekt, byggeledelse,  fagtilsyn og                                          projektopfølgning og aflevering.