Odsherred Gymnasium, Asnæs -Tilbygning til eksisterende gymnasium

Bygherre:
UBST, Universitets- og Bygningsstyrelsen

Byggeriets adresse:
Åstoftevej 34 4550 Asnæs

Opgaven:
Detailprojektering og byggeledelse i forbindelse med tilbygning til eksisterende gymnasium. Udarbejdet på baggrund af udbuddets skitseforslag. Tilbygningen indeholder 3 klasseværelser, samlingslokale som kan opdeles i 2 selvstændige klasseværelser, musiklokale, 4 grupperum samt tilhørende fællesrum. Arkiplus a/s har stået for forslags- og myndighedsfasen.

Etageareal:
ca. 970 m2

Årstal:
Nov. 2009 – marts 2010

Anlægssum:
ca. 16 mill.