Region Hovedstaden, Frederiksberg Hospital, bygning 10 og 18

Flytning af Psykiatrisk Ambulatorium

For Region Hovedstaden har Arkitektfirmaet HS BrunsgaardLaursen ombygget en del af Frederiksberg Hospital, og der er indrettet nye faciliteter til hhv. åbent psykiatrisk afsnit, laboratorier og kontorfaciliteter.

En del af lokalerne havde ikke været i brug i nogle år. Da området inden for forholdsvis kort tid skal omdannes til boliger, betyder det, at de faciliteter, vi har skabt plads til, kun skal være her tidsbegrænset. Det har haft en betydning for de valg, der er truffet i renoveringen, da det skal forbedres til blot at kunne anvendes i en kortere periode.

Samtidig har vi skullet skabe rammer, hvor mennesker, der har ekstra brug for pleje og støtte, kan trives og hjælpes til at få det bedre, hvor de bor og har deres hverdag, så man har ikke kunnet gå på kompromis med omgivelserne.

Projektet er lykkedes rigtig fint med at få de to ender til at mødes, og der er i dag skabt opdaterede og friske rammer til både patienter og ansatte på Frederiksberg Hospital.

De fine gamle bygninger er bevaringsværdige, og dette projekt har ikke ændret på hverken klimaskærm eller det udvendige udtryk men har udelukkende været en indvendig renovering.

I den nye psykiatriafdeling er alle indvendige overflader opdateret; der er foretaget opdeling af eksisterende sengestuer, tilpasning og udskiftning af eksisterende installationer, og der er installeret nyt inventar.

I laboratorie- og kontorbygningen er der udskiftet el- og VVS-installationer, og der er etableret ny ventilation, ABA, CTS, alarmer, osv. Også her er alle indvendige overflader malerbehandlet, og de indvendige vægge og konstruktioner er tilpasset til de krav og ønsker, brugerne af faciliteterne har, så laboratorielokalerne i dag fremstår opdateret og ikke mindst tidssvarende.

 

Bygherre:                  Sjællands Universitetshospital, SUH

Lokation:                   Ringstedgade 61, Bygning 49, Næstved

Rolle:                        Totalrådgivning

Areal:                        134 m²

Anlægsudgift:            Kr. 4,7 mio. ekskl. moms

Årstal:                        December 2021 – maj 2022

Status:                       Ibrugtaget

Team:                        Ingeniør: Lyngkilde A/S

Entrepriseform:         Hovedentreprise

Ydelser:                    Brugerinddragelse, myndighedsprojekt,                                                   udbudsprojekt,  udførelsesprojekt,                                                             byggeledelse, fagtilsyn og projektopfølgning                                             og aflevering