Region Hovedstaden, Herlev Hospital – Bygning Z

KLINIK FOR MEDICINSKE SYGDOMME

For Region Hovedstaden har Arkitektfirmaet HS BrunsgaardLaursen forestået en indvendig ombygning af bygning Z til klinik for medicinske sygdomme. Ombygningen er udført med respekt for den oprindelige arkitektur.

Bygning Z blev oprindeligt opført i 1969 som en fuldskala mockup for en fuld etage i sengetårnet på Herlev Hospital. Bygningen kaldes derfor også ”Herlevmodulet”.

Projektet omfattede 12 undersøgelsesrum, 4 terapirum, medicinrum, skyllerum, spise-/ opholdsareal med køkken, konferencerum, mv., i alt 1.232 m2.

Som arkitekt på projektet har Arkitektfirmaet HS BrunsgaardLaursen forestået brugerprocessen, vi har udarbejdet projektforslag, detail- og udbudsprojekt samt stået for udførelse af fagtilsyn på sagen.

 

Bygherre:             Region Hovedstaden

Lokation:              Gentofte Hospitalsvej 28, 2900 Hellerup

Areal:                   1.232 m2

Rolle:                    Arkitektrådgivning

Budget:                 Ca. kr. 5 mio.

Status:                  Ibrugtaget

Årstal:                   2020-2021

Entrepriseform:    Hovedentreprise

Team:                   Ingeniør NIRAS A/S

Ydelser:                Deltagelse i brugerproces, udarbejdelse af                                               projektforslag, detail- og udbudsprojekt, udførelse af                               fagtilsyn samt projektopfølgning.