Region Hovedstaden, Herlev Hospital

Herlev Hospital, etablering af GMP-GMO-lab, 54I7

For Region Hovedstaden har Arkitektfirmaet HS BrunsgaardLaursen været arkitektrådgiver på en byggesag, der omhandlede etablering af 2 laboratorier på Herlev Hospital i Blok 5 på 4. sal, kvadrat I7.

De to laboratorier blev udført som AiB laboratorier med dobbelt personsluse og med en fælles varesluse.

Begge laboratorier, inkl. sluser blev udført i overensstemmelse med GMP-reglerne, mens det ene laboratorium tillige blev udført som GMO-klasse II laboratorium.

Renoveringen blev gennemført med hospitalet i normal drift og med GMP-validering af de færdige anlæg iht. valideringsplan udarbejdet af Center for Ejendomme og udført af hovedentreprenøren efter aflevering.

Arkitektfirmaet HS BrunsgaardLaursens opgaver bestod hovedsageligt i deltagelse i brugerprocessen, udarbejdelse af hovedprojekt med diverse tegningsmateriale samt fagbeskrivelser, mv., samt projektopfølgning og fagtilsyn.

 

Bygherre:                           Region Hovedstaden, Center for Ejendomme

Lokation:                            Herlev hospital, Borgmester Ib Juuls vej 1,                                               2730 Herlev

Rolle:                                  Arkitektrådgivning

Budget:                               Kr. 8 mio.

Årstal:                                 2021 – 2022

Status:                                Ibrugtaget

Entrepriseform:                   Hovedentreprise

Team:                                  Ingeniør NIRAS A/S

Ydelser:                               Deltagelse i brugerproces, udarbejdelse af                                              hovedprojekt, udførelse af fagtilsyn samt                                                  projektopfølgning.