Region Hovedstaden – Ny Psykiatri, Bispebjerg

Som en del af helhedsplanen for Bispebjerg Hospital indgik samling af Region Hovedstadens Psykiatri på denne matrikel.

Psykiatriprojektet omfattede:
– 200 senge i lukkede afsnit
– Akutmodtagelse
– ECT-enhed
– Ambulatorier
– Forsknings og uddannelsesfunktioner

I alt ca. 50.000 m2 fordelt på ca. 27.000m2 nybyggeri samt renovering af 23.000 m2 eksisterende bygninger.
Rådgivningsopgaven blev vundet i et EU-udbud primo 2013.

I programfasen var der etableret 7 arbejdsgrupper, der skulle medvirke til at fastlægge udfaldskrav, funktionsflow mv.

Processtyring af komplekse funktionssammenhænge er en kompetence, som BRUNSGAARD + LAURSEN har udviklet gennem 20 års arbejde med projekter for sundhedssektoren.

 

Bygherre:      Region Hovedstadens Psykiatri

Lokation:       Bispebjerg Bakke 23, København

Rådgivning:   Underrådgiver

Areal:            50.000 m²

Budget:         Kr. 1,03 mia.

Årstal:           2013 – 2020

Status:          Ibrugtaget

Team:           Bygherrerådgiver:   MOE A/S Rådgivende Ingeniører                               Underrådgivere:     BRUNSGAARD+LAURSEN ApS og                                                          Mtre A/S

Ydelser:        Brugerproces, byggeprogram, konkurrencegrundlag,                               bedømmelse samt bygherrerådgivning i projekterings- og                       udførelsesfasen