Region Sjælland, Næstved Sygehus – E-Hospital – Call-Center

For Region Sjælland har Arkitektfirmaet HS BrunsgaardLaursen projekteret og stået for byggeledelsen af en gennemgribende renovering af 3 etager i bygning 6 på Næstved Sygehus, hvor der er blevet indrettet et E-hospital Call Center under Det Nære Sundhedsvæsen.

E-hospitalets overordnede formål, som er at afprøve digitale samarbejdsløsninger mellem sundhedsfagligt personale og borgerne, understøtter udviklingen af et nært, sammenhængende og effektivt sundhedsvæsen, øger kvalitet og patientsikkerhed, og ikke mindst styrker borgerens og dennes pårørendes involvering i behandlings- og plejeindsatsen.

E-hospitalet har fokus på tre overordnede digitale løsninger, som skal bidrage til udviklingen af et nært og sammenhængende sundhedsvæsen. Det drejer sig om løsninger til:

  • Videoopkald mellem patient, sundhedsfagligt personale og på tværs af sektorer – bl.a. med henblik på at omlægge fysisk fremmøde til videokonsultationer.
  • Selvbetjening, så borgeren kan løse flere opgaver uden at skulle møde fysisk op f.eks. på sygehuset.
  • Monitorering og behandling i borgerens eget hjem.

Ombygningen er foretaget med stram tidsstyring og med stor hensyntagen til, at afdelingerne både på etagen over og under har været i drift samtidig med udførelsen af arbejderne.

Nils Wium ApS har været hovedentreprenør på projektet, som er udført med opmærksomhed på både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø ved indretningen af de fysiske rammer.

 

Bygherre:                 Region Sjælland

Lokation:                  Ringstedgade 61, 4700 Næstved

Anlægssum:            Ca. kr. 18 mio., ekskl. moms

Areal:                       Ca. 1.800 m2

År:                           2021 – 2022

Team:                      Lyngkilde A/S

Status:                    Ibrugtaget

Ydelser:                  Totalrådgivning i alle faser, inkl. brugerproces