Region Sjælland – Omklædning bygning 47 NFA Slagelse sygehus

Bygherre:
Region Sjælland

Byggeriets adresse:
Ingemannsvej 18, 4200 Slagelse

Opgaven:
Totalrådgivning i forbindelse med etablering af 192 nye omklædningspladser, med tilhørende
bade- og toiletforhold, i kælder i eksisterende bygning 47, Ny Fælles Akutmodtagelse NFA i
Slagelse.

Etageareal:
315 m2

Årstal:
Juli 2014 – marts 2015

Anlægssum:
Kr. ca. 3,6 mio.