Region Sjælland, Slagelse Sygehus, Nyt Forskningshus – etape 1

MISSION

I tråd med Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuses forskningsstrategi ”Forskning for bedre sundhed” bliver der i forskningshuset skabt viden, som er med til at optimere de kliniske tilbud og sætte retningen for fremtidens behandlings- og plejeprofil i NSR Sygehuse. Således udgør Forskningshuset nu en værdiskabende platform, der adresserer udfordringerne for folkesundheden og sundhedsvæsnet.

VISION

Forskningsrådet pegede på, at der burde oprettes et Forskningshus, som udgør et attraktivt miljø, hvor alle med interesse for forskning har lyst til at komme.

I Forskningshuset kan forskningen foregå på dynamisk, inspirerende og effektiv vis. Huset danner ramme om nye og banebrydende samarbejder i og for forskning. Miljøet sikrer åbenhed mellem såvel erfarne som mindre erfarne forskere fra forskellige afdelinger og traditioner, men også mellem forskere, ledere, klinikere, patienter og pårørende. Endvidere er et godt samarbejde med universiteter og andre institutioner blevet gjort muligt.

Med strategien ”Sammen er vi bedst”, er det blevet muligt i Forskningshuset at skabe det nødvendige mod til at investere i fremtiden. Netop ved, at forskning, vidensdeling og tværfagligt samarbejde er bundet sammen af et fysisk sted, har NSR fået de bedste rammer for et effektivt og værdiskabende forskningsmiljø.

Forskningshuset i etape 1 indeholder følgende funktioner:

Ankomst, Innovationscafé/tekøkken, frokost- og konference-stue med køkkenfunktion samt administrationslokaler til Forskningsstøtteelementet.

Desuden er der under etape 1 kørt brugerproces for udarbejdelse af en indledende kapacitetsanalyse for etape 2.

 

Bygherre:            Slagelse Sygehus

Lokation:             Bygning 4, Fælledvej 2F, 4200 Slagelse

Rolle:                  Totalrådgiver

Areal:                  375 m², 1 etage

Budget:               Ca. kr. 4 mio. ekskl. moms

Årstal:                 Fase 1: Juni 2022 – december 2022

Status:                Ibrugtaget

Entrepriseform:   Fagentreprise

Ydelser:              Brugerinddragelse, teknisk- og                                                                 arkitektonisk rådgivning, byggeprogram,                                                   udbudsmateriale, udvælgelse, kontrahering,                                             bygherretilsyn, opfølgning, aflevering.