Region Sjælland – Stamcellelaboratorium Næstved Sygehus

Bygherre:
Region Sjælland

Byggeriets adresse:
Ringstedgade 61, 4700 Næstved

Opgaven:
Totalrådgivning vedr. nybygning af stamcellelaboratorium på Næstved Sygehus. Laboratoriet indeholder 1 sterilt
AIB laboratorium med 2 LAFbænke mv., udført som “rum i rum”, 1 forskningslaboratoriummed stinkskab og indfrysning mv., 1 forskningslaboratoriummed cellepræpareringsapparatur, celleanalyseapparatur, centrifuge, mv.,
sluse, toilet, vindfang, forbindelsesgang samt teknikrum.

Etageareal:
Ca. 158 m2

Årstal:
15.05.2012 – 17.05.2013

Anlægssum:
Ca. kr. 5,5 mio.