Ringsted Sygehus – Helhedsplan

Regionsrådet har som en del af sundhedsplanen besluttet, at sygehusfunktioner fraflyttes Ringsted Sygehus.

Direktionen har igangsat en proces med afklaring af hvilke regionale funktioner, der fremadrettet skal være på matriklen.  Udgangspunktet er, at samtlige bygninger anvendes til uddannelses- og administrative funktioner.

I dag forefindes nogle af disse funktioner allerede som en integreret del af Regionens Koncern IT.

I forbindelse med uddannelse af sundhedspersonalet til anvendelse af den elektroniske patientjournal er der etableret uddannelsesfaciliteter såsom klasserum, mødelokaler, træningsrum, o.l.

Helhedsplanen er udarbejdet for at analysere og opstille forskellige scenarier for indplacering af:

Flere medarbejdere i IT-afdelingen.

HR-funktionen – uddannelse, løn og vikarkorps, – der i dag er placeret på Slagelse og Næstved Sygehuse.

 

Arkitektfirmaet HS BrunsgaardLaursen er bygherrerådgiver på projektet og forestår:

Registrering af nuværende forhold

Analyse af mulig pladskapacitet

Illustration af lokaliseringsscenarier

Opstilling af budgetter

Udarbejdelse af tids- og handlingsplan

 

Bygherre:                Region Sjælland

Lokation:                 Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted

Rolle:                      Bygherrerådgiver

Areal:                      15.800 m2

Budgetvurdering:     Kr. 80.0 mio. ekskl. moms

Årstal:                      2020 – Maj 2021

Status:                     Afsluttet

Ydelser:                   Ideoplæg, teknisk- og arkitektonisk                                                            rådgivning