Slagelse Kommune – Slagelse Svømmehal, Facaderenovering

Facaderenovering af Slagelse Svømmehal

Arkitektfirmaet HS BrunsgaardLaursen har som totalrådgiver for Slagelse Kommune gennemført en fuldstændig renovering af klimaskærmen – tag og facader – på Slagelse Svømmehal.

Vi har i respekt for den oprindelige arkitektur fremhævet de stramme, geometriske linjer, så bygningen nu fremstår skarpt med en tydelig præcision. Alle facader er beklædt med anodiserede aluminiumsplader. Indenfor har vi herudover forbedret det akustiske indeklima med nye, perforerede sinus- og aluminiumsplader.

Projektet blev igangsat af Slagelse Kommune på en ”Covid-19”-bevilling for at understøtte beskæftigelsen i byggefagene. For at optimere tidsplanen og hurtigt komme i gang og for at udnytte den aktuelle nedlukning af alle svømmehaller, valgte vi at udbyde arbejdet som hovedentreprise med projektudvikling og med en targetsum fastsat af bygherren.

Kombinationen af tagkonstruktionens kompleksitet og en byggeperiode hen over efteråret betød, at det tidligt i processen blev besluttet at totalinddække hele svømmehallen med det, der på daværende tidspunkt var en af de største totalinddækninger, der stod i Danmark.

Ligeledes blev alle tre bassiner i svømmehallen totalinddækket med støvtæt stilladsopbygning, idet badevandet forblev i bassinerne under hele renoveringen.

 

Bygherre:                    Slagelse Kommune

Adresse:                      Antvorskov Alle 133, 4200 Slagelse

Anlægsssum:              Kr. 21,3 mio.

Areal:                           4.050 m²

År:                                2020-2021

Status:                         Ibrugtaget

Ydelser:                       Totalrådgivning og projektudvikling