Slagelse Sygehus – Indgangsbygning – Idéoplæg

Forslag til nyindretning

Hospitaler er aldrig selvstændige enheder. De er en del af et større netværk, der bindes sammen af komplicerede funktioner, offentlige rum og en ofte kompleks kontekst. Som sådan bliver hospitalet et omdrejningspunkt i byen og spiller en vigtig rolle som social komponent – i forlængelse af det offentlige rum, – et sted hvor mennesker mødes, behandles, helbredes, går på arbejde og kommer hinanden ved.

Det er sygehusets ønske, at bygningen skal løftes ind i fremtiden og invitere til sociale møder og interaktion mellem borgere, patienter og personale. Det er herudover en målsætning, at bygningen på flere områder skal have en styrket bæredygtig profil og dermed blive en vigtig frontløber i byen.

Stueetagen skal rumme nye scener for hospitalets hverdagsliv med ekstra plads til særlige, kulturelle begivenheder og dermed blive en naturlig del af byen, – et sted hvor mennesker mødes. Forslaget indeholder nye rammer; funktioner, steder og fine rumlige oplevelser, der bygger videre på en i forvejen smuk arkitektur.

Interiørmæssigt skaber vi mere orden og sammenhæng. Vi omdanner ankomstzonen, mens auditorium og kantine/anretterkøkken bytter plads.

Ankomstzonen skal fremstå mere imødekommende, og det skal opleves mere enkelt og brugervenligt at finde vej og søge hjælp og information. Vi flytter receptionen og gør den mere synlig og styrker generelt wayfinding-oplevelsen.

Blandt andet med disse indsatser vil stueetagen i fremtiden opleves mindre formel, mere sammenhængende, åben og imødekommende, – som et sted man kan lide at være. Vi skaber nye, optimerede scener for sygehusets offentlige rum.

 

Bygherre:             Region Sjælland / Slagelse Sygehus

Lokation:              Fælledvej 11, 4200 Slagelse

Rolle:                    Arkitekt- og bygherrerådgiver

Areal:                   1.475 m²

Budget:                Kr. 29.5 – 36.5 mio. ekskl. moms

Årstal:                   2021

Status:                  Under udvikling

Ydelser:                Idéoplæg, analysearbejde, brugerinddragelse,                                         teknisk- og arkitektonisk rådgivning