Steno Diabetes Center Sjælland – Slagelse, Næstved og Nykøbing F.

PROJEKTETS KARAKTER:

Ombygning, dog om- og tilbygning i Nykøbing F.

På baggrund af et fælles visionsoplæg besluttede Region Sjælland og Novo Nordisk Fonden at etablere Steno Diabetes Center Sjælland – SDCS.
Dette for at styrke diabetesindsatsen i Region Sjælland, herunder at forebygge og behandle senkomplikationer samt at styrke forskning, uddannelse og tværsektionelt samarbejde.

Fælles for de 3 projekter var, at de indeholder et personaleafsnit, et forskningsafsnit og et behandlingsafsnit med bl.a. konsultationsrum, medicinrum, fodterapi, fodværksted, skyllerum, medicinrum, fundus-rum, kontorer samt diverse andre birum.

I Slagelse er der desuden etableret et rum til DXA-scanner.

Projekterne havde, på grund af mange af patienternes nedsatte mobilitet, særligt fokus på tilgængeliglighed og way-finding.

Alle projekter blev udført på hospitaler i drift.

 

Bygherre:                    Region Sjælland

Lokationer:                  Fjordvej 15, Nykøbing F.                                                                            Byg. 13+14 Ingemannsvej 32, Slagelse                                                    Byg. 16, Ringstedgade 61, 4700 Næstved

Rådgivning:                Totalrådgivning

Anlægssum:               Nykøbing F. kr. 29,5 mio.                                                                           Næstved kr. 5,7 mio.                                                                                 Slagelse kr. 22,7 mio.                                                                                 I alt kr. 57,9 mio.

Årstal:                         2018 – 2020/21

Samlet byggetid:        Nykøbing F. 16 måneder                                                                           Næstved 6 måneder                                                                                   Slagelse 10 måneder

Status:                        Ibrugtaget

Team:                         Ingeniør: Moe A/S, Lyngkilde, Dines Jørgensen                                       & Co. A/S – Landskab: SLA a/s

Ydelser:                     Projekteringsledelse, byggeprogram,                                                        brugerinddragelse, dispositions- og projektforslag,                                    myndighedsprojekt/-behandling,                                                                detailprojektering, udbud og udførelse inkl.                                              byggeledelse og fagtilsyn samt aflevering.