Stevns Kommune – Ny Stevnshal i Store Heddinge

Den nye idrætshal skal erstatte den hidtidige Stevnshal, der planlægges nedrevet.

Baggrunden herfor var, at grundige undersøgelser af mulighederne for at renovere den eksisterende hal kombineret med en ny træningshal ville blive dyrere og ikke fuldt ud give de forbedringer af funktionaliteterne, som de mange brugere af hallen efterspørger.

Forud for beslutningen er der foregået et stort arbejde med at formulere visioner og krav til den nye hal. Dette arbejde er udført i et godt samarbejde mellem de aktive foreninger og det kommunale udvalg AET.

Det nye hus skal være borgernes hus og skal kunne være ramme om kulturelle, idræts- og sportsaktiviteter såvel som møder, teater, fester, loppemarkeder, etc.

Bygningens udformning indtænker løsninger, der medvirker til at reducere energiforbrug og CO2-emission.

Projektet blev udbudt som totalentreprise på grundlag af et funktionsprogram og kravspecifikationer. Udbudsformen var omvendt licitation med fast targetpris, hvor de bydende konkurrerede på, hvad der kan tilbydes for targetprisen og hvilke funktioner, der ikke kan leveres.

Bygningen indeholder disse funktioner:

 • Forhal
 • Sammenbygning med svømmehallen
 • Omklædning og badefaciliteter
 • Aktivitets-/halområde med publikumspladser
 • Multisal
 • Skydebane (råhus)
 • Depoter/toiletter, rengøringsrum, teknikrum
 • Klublokaler
 • Kontor/omklædning for personale

Arkitektfirmaet HS BrunsgaardLaursen har været bygherrerådgiver på projektet og forestået:

 • Rådgivning om udbudsform
 • Brugerproces
 • Bygge- og funktionsprogram
 • Udbud
 • Evaluering af tilbud
 • Kontrahering
 • Bygherregranskning af projektmateriale
 • Bygherretilsyn i byggefasen, aflevering

 

Bygherre:                     Stevns Kommune

Kontaktperson:             Asger Olsen, Stevns Kommune

Lokation:                      Parkvej 2, St. Heddinge

Rolle:                            Bygherrerådgiver

Areal:                            2.535 m²

Budget:                         Kr. 22 mio. ekskl. moms

Årstal:                           Februar 2019 – Oktober 2021

Status:                          Ibrugtaget

Entrepriseform:            Totalentreprise

Ydelser:                        Brugerinddragelse, teknisk- og                                                                 arkitektonisk rådgivning,                                                                             udbudsmateriale, evaluering af tilbud,                                                       kontrahering og bygherreopfølgning.