Stevns Kommune – Sydstevnshallen

Kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune igangsatte i 2016 projekt Ny hal Rødvig.

Hallen skal imødekomme behovet for en hal i Sydstevns som afløser for den nedlagte hal i Boestofte.

Forud var gået et stort afklaringsarbejde mellem Natur-, fritids- og kulturudvalget, Stevns kommune samt Rødvig Borgerforening, klubber og foreninger på Sydstevns.

Projektet omfatter en ny hal, tilkørsels- og parkeringsarealer samt regnvandsbassin.

Hallen indeholder:

 • Indgang, forhal
 • Omklædning og badefaciliteter
 • Sportshal forberedt med springgrav
 • Depoter/toiletter, rengøringsrum, teknikrum
 • Klublokale

Den nye hal er borgenes hal som ramme om idræts- og sportsaktiviteter såvel som koncerter, teater, diskotek, fester, loppemarkeder, o.a. Den nye hal skal understøtte den dynamik, der kendetegner foreningslivet på Sydstevns. Hallen fungerer som det moderne forsamlingshus og udgør det naturlige samlingssted omkring aktiviteter for borgere i alle aldre.

Bygningens udformning indtænker løsninger, der medvirker til at reducere energiforbrug og CO2-emission.

Projektet blev udbudt som totalentreprise på grundlag af et funktionsprogram og kravspecifikationer. Udbudsformen var omvendt licitation med fast targetpris, hvor de bydende konkurrerede på, hvad der kan tilbydes for targetprisen og hvilke funktioner, der ikke kan leveres.

Arkitektfirmaet HS BrunsgaardLaursen har været bygherrerådgiver på projektet og har forestået:

 • Rådgivning om udbudsform
 • Brugerproces
 • Bygge- og funktionsprogram
 • Udbud
 • Evaluering af tilbud
 • Kontrahering
 • Bygherregranskning af projektmateriale
 • Bygherreinddragelse ved mangeludbedring

 

Bygherre:              Stevns Kommune

Lokation:               Rødvigvej 62, 4673 Rødvig Stevns

Rolle:                     Bygherrerådgiver

Areal:                    1.800 m², 1 etage

Budget:                 Kr. 14 mio. ekskl. moms

Årstal:                   Januar 2017 – oktober 2018

Status:                   Afsluttet

Entrepriseform:     Totalentreprise

Ydelser:                 Brugerinddragelse, teknisk- og                                                                  arkitektonisk rådgivning,                                                                            udbudsmateriale, evaluering af tilbud,                                                      kontrahering, bygherreopfølgning