Udbygning af HF & VUC Klar og Slagelse Teater

Vores forslag til udbygning af HF & VUC Klar i Slagelse tager afsæt i ideen om sammenkobling med Slagelse Teater således, at begge institutioner kan få gavn af fællesfunktioner såsom en ny kantine/multisal på forskellige tidspunkter af døgnet.

Projektets funktionelle indhold omfatter undervisnings- og servicefunktioner, herunder klasserum, elevzoner til gruppearbejde/pauser, toiletter samt en større, dobbelthøj multisal med plads til kantine og kulturelle arrangementer. Vi har disponeret de nye funktioner i et arkitektonisk og funktionelt samspil med respekt for den eksisterende arkitektur og funktioner. Forslagets tilbygning på tre etager tilpasser sig højden af de allerede eksisterende bygninger.

Ved at inddrage en del af parkeringsarealet vest for bygningerne vil det være muligt at få plads til en ca. 600 m² stor pladsdannelse til ophold, aktiviteter og events. Pladsen vil i sin form og funktion være med til at synliggøre Klar-bygningen udadtil og fungere som en udvidelse af kantinen/multisalen på varme dage. Dermed vil pladsen blive det primære udendørs opholdssted for de studerende og ansatte.

Salen kan sammen med den nødvendige flugtvejsgang fungere som en udvidelse af Slagelse Teaters foyerområde, som derved får nye muligheder med en ny, mindre scene, område til udskænkning, m.m. Dette kan give Slagelse Teater et stort løft ift. eksisterende forhold og ikke mindst give HF & VUC Klar nye muligheder for større arrangementer.

Langs kantinens nordlige facade har vi anlagt en
”ankomstpassage”, som fører hen til en ny og udvidet hovedindgang. En ny placering af receptionen vil gøre det lettere for førstegangsbesøgende at orientere sig i bygningen.

 

Bygherre:             HF & VUC Klar og Slagelse Teater

Lokation:              Herrestræde 11, 4200 Slagelse

Rolle:                    Arkitekt- og bygherrerådgiver

Areal:                   1.500 m²

Budget:                Kr. 32,4 mio. ekskl. moms

Årstal:                  2020-23

Status:                 Under udvikling

Ydelser:               Idéoplæg, analysearbejde,                                                                        brugerinddragelse, teknisk-                                                                        og arkitektonisk rådgivning,                                                                        rådgivning og bidrag ifm.                                                                            Slagelse Kommunes lokalplanarbejde