VUC Slagelse – Tilbygning og renovering, undervisningsbygning

Bygherre:
VUC Vestsjælland Syd

Byggeriets adresse:
Herrestræde 11 4200 Slagelse

Opgaven:
Totalrådgivning omfattende programmering, projektering samt byggeledelse i forbindelse med etablering af tilbygning i 4 etager på nordgavl af eksisterende VUC-bygning, indeholdende elevator og HC-toiletter samt et rengøringsrum. Renovering af klimaskærm mod vest ved udvendig efterisolering med facadepuds og udskiftning af vinduer samt påbygning af 7 karnapper svævende frit ud fra bygningen.

Etageareal:
Ca. 280 m2

Årstal:
Jan. 2011 – Dec. 2011

Anlægssum:
Kr. ca. 4,5 mio.