VUC Vestsjælland Syd – Ringsted Ombygning af foyerområde

Bygherre:
VUC Vestsjælland Syd Byggeriets adresse: Ahorn Allé, 4100 Ringsted

Opgaven:
Udarbejdelse af skitseprojekt, hovedprojekt, udbud og byggeledelse i forbindelse med ombygning af eksisterende bibliotek og skoletorv hos VUC Ringsted.

Projektet omfattede indretning af nyt foyerområde indeholdende lærerværelse, studievejledning, kontorer, reception og administration. Indretningen skulle signalere mere åbenhed for gæster og de daglige brugere af stedet.

Etageareal:
ca. 600 m2

Årstal:
2015

Anlægssum:
2,5 mill.