IDÉOPLÆG: ZBC Køge, Campus

Forslag til nyindretning

I forslaget til en ny indretning af ZBC Køges bygning, Campusbuen 20, har vi respekteret de arkitektoniske og rumlige hovedintensioner, som i dag fremstår som flotte og vigtige fællesrum i huset. Foyerrummet indeholder fine, rumlige kvaliteter, der så vidt muligt bør bevares, hvorfor vi har prioriteret at omdisponere andre steder i huset. Det vil ydermere være relativt kostbart at ændre på selve foyerrummets geometri, hvorfor vi ikke anbefaler dette.

Vi har indenfor de eksisterende rammer skabt plads til fire-seks nye undervisningsrum. Dette er dog på bekostning af enkelte rum/funktioner, som flyttes til andre steder i huset. For at skabe plads til undervisningsrummene har vi blandt andet reduceret storrumskontoret ned til 12 arbejdsstationer. Yderligere arbejdsstationer kan eksempelvis placeres i de disponible zoner eller ved reposer rundt omkring foyerrummet.

Såfremt det samlede elevtal på skolen stiger, kan toiletkapaciteten øges – dette er der gjort plads til i forslaget.

Vi har opdelt forslaget i to etaper:

I etape 1 kan alle ændringer foregå indenfor den eksisterende bygningskrop. Etape 2 er en udvidelse af etagen på 2. sal, hvor der bygges ud på tagterrassen mod vest. Her tænker vi primært at placere lærerfunktioner. Det vurderes, at både etape 1 og 2 kan udføres uden større påvirkning af den daglige drift og undervisning på skolen.

 

Bygherre:           ZBC

Lokation:            Campusbuen 40, 4600 Køge

Rolle:                  Arkitekt- og bygherrerådgiver

Areal:                  2.892 m²

Budget:               Kr. 2,775 mio. ekskl. moms

Årstal:                 2020

Status:                Ikke opført

Ydelser:              Idéoplæg, analyse, teknisk- og arkitektonisk rådgivning