rudersdal_logo

Rudersdal Kommune Prækvalificering

Arkitektfirmaet HS BrunsgaardLaursen er blevet prækvalificeret til at afgive tilbud på en flerårig rammeaftale om teknisk rådgivning i Rudersdal Kommune.

Det er endnu en opgave, som vil matche ind i vores opgaveportefølje.

Rammeaftalen indeholder en bred vifte af opgaver, lige fra mindre bygningsændringer til større udviklings- og vedligeholdelsesprojekter, samt at bistå kommunen med strategisk planlægning.

Arkitektfirmaet HS BrunsgaardLaursen har gennem de seneste år haft en del strategiske samarbejdsaftaler, herunder rammeaftaler med bl.a. Region Sjælland og Region Hovedstaden samt indkøbsaftaler med Odense Kommune, boligselskaber og flere.

Vi er af den overbevisning, at længerevarende, stabile samarbejdsaftaler gavner både bygherren og byggeprocesserne. Vi opnår bygherrens tryghed og tillid, som gør processerne og prioriteringerne i de enkelte projekter nemmere.

Vi glæder os til at afgive tilbud og håber ikke mindst på et fremtidigt samarbejde.