Accisevej 2

Køge Kommune Accisevej 1

Renoveringsprojekt – klimaskærm

Bygningsmassen i Danmark udgør en uvurderlig ressource, som skal vedligeholdes byggeteknisk korrekt og med omhu for bygningernes arkitektoniske karakter.

HS BrunsgaardLaursen har en omfattende portefølje med denne type projekter. Ét af de nyeste eksempler herpå er renoveringen af klimaskærmen på Køge Kommunes ejendom, Accisevej 1.

Accisevej 1 består af et toetages byhus, der er opført i 1893 til beboelse. Bygningen omfatter i dag 12 selvstændige boliger, som kommunen udlejer.

Bygningen har været plaget af opstigende grundfugt i en længere periode, som giver udslag i afskallende puds på nederste del af ydervæggen mod soklen, og indvendigt i opfugtede vægge med udslag på maling og tapet, samt dårligt indeklima med skimmelvækst i boligerne i stueetagen.

Renoveringsaktiviteterne omfattede etablering af nyt dræn og sokkelaffugter rundt om bygningen, facadeafrensning, udskiftning af gamle, porøse sten og oppudsning med diffusionsåben saneringspuds, mv.

Ydermere har hele facaden fået en fuld malerbehandling.

Indvendigt blev alle væg- og loftoverflader i lejlighederne istandsat malermæssigt.

Der er etableret varmegenvindingsventiler i stueetagens boliger for at forbedre indeklimaet samt forebygge skimmeldannelse. Vinduer i stue og på 1. sal er udskiftet til nye med koblede rammer.

Tillykke til Køge Kommune og beboere på Accisevej 1 med de udførte forbedringer – og tak til alle for godt samarbejde i forbindelse med udførelse af arbejderne.