Kr. Hyllinge Hallen

Ny hal, Kr. Hyllinge Aktivitetscenter – Bygherrerådgivning vundet

HS BrunsgaardLaursen har i august 2022 vundet opgaven som bygherrerådgiver for Lejre Kommune i forbindelse med etablering af en ny hal i Kr. Hyllinge Aktivitetscenter.

Opgaven blev vundet i indbudt konkurrence. Bygherren har ved evalueringen af vores tilbud lagt særlig vægt på, hvordan aspektet omkring bæredygtighed kan integreres i processen samt vores kompetencer med bygherrerådgivning og tidssvarende sportshaller.

Visionen for den nye hal er udviklet af Lejre Kommune gennem en omfattende inddragelsesproces med de fremtidige brugere om etablering af et aktivitetscenter, hvor der skabes et sted, hvor børn, unge og voksne kan mødes på tværs af alder og interesser. Den nye hal udgør første del af at realisere denne vision.

Bygherren har særligt fokus på, at der indarbejdes bæredygtige løsninger i projektet.

Projektet omfatter ca. 1350 m2 brutto, og det samlede budget er kr. 23 mio. Udbudsformen vil være totalentreprise. Hallen skal placeres på friarealet syd for Kr. Hyllinge skole og vest for den eksisterende hal og forbindes med denne via en gangbygning.

Projektet matcher tegnestuens strategi om at udbygge bygherrerådgivning som en af firmaets kerneydelser. Ligeledes ligger projektet i forlængelse af tegnestuens kompetencer med at udvikle bæredygtige løsninger.

Vi er nu godt i gang med planlægningen af processen i forbindelse med realiseringen af det spændende projekt.