Billede1

Opdatering på opførelse af den nye Stevnshal

Opførelsen af den nye Stevnshal i Store Heddinge forløber planmæssigt, dog efter revideret tidsplan pga. vejret. Stor ros til totalentreprenøren Dansk Halentreprise for at tænke ud af boksen, da det kneb med at få lavet terrændæk dels pga. frost men også pga. mangel på polystyren og beton. Spærmontagen blev rykket frem og efterfølgende er der så lavet terrændæk. Næsten alle tagplader er lagt, og alle murkroneelementerne er bygget og klar til montage. Byggeriet fortsætter hen over foråret og sommeren og forventes at stå færdigt sidst på året.