Region Hovedstaden

Arkitektfirmaet HS indleder længerevarende samarbejde med Region Hovedstaden

Arkitektfirmaet HS vinder miniudbud under Region Hovedstadens rammeaftale i samarbejde med Brunsgaard Laursen Arkitekter. En kontrakt, som cementerer starten på et længerevarende samarbejde mellem HS og Regionen. Vi vil i den kommende tid, ved behov, bistå Center for Ejendomme, med løbende arkitektfaglig bistand. Aftalen dækker en bred vifte af discipliner, herunder bl.a. i forhold til, at:

  • assistere bygherren i alle byggeriets faser med projekttekniske afklaringer og løsninger
  • udføre professionel projektledelse, effektiv projektkontrol og rapportering
  • sikre en optimal udbudsforretning og indkøb af leverancer og entrepriser, herunder ledelse af kontraktforhandlinger
  • sikre og fastholde interessenthåndtering, herunder løbende brugerinddragelse i projektet
  • planlægge og styre delprojekter med henblik på optimal gennemførelse i forhold til tid, kvalitet, økonomi og sikkerhed, og
  • sikre koordinering med hospitalets tekniske driftsorganisation, så nødvendig viden tilgår projektet og samspillet med den eksisterende drift indarbejdes

 

Bredden og alsidigheden i de opgaver der kommer, fordrer en bred vifte af kompetencer. Afgørende for tildelingen var derfor også at HS kunne demonstrere denne bredde, sammen med stor viden og stærke kompetencer i forhold til somatik og psykiatri. Samtidig besidder HS omfattende erfaring med renovering og ombygning af hospitaler i drift, hvilket kun styrker vores profil. Vi er stolte og ser frem til at samarbejde med Region Hovedstaden og Center for Ejendomme ved kommende opgaver og projekter.

Ved spørgsmål, kontakt venligst adm. dir. Peter Frimann, tlf. 58 56 02 25, e-mail peter@hs-slagelse.dk  eller planlægningschef Martin Wentzer, tlf. 58 56 02 34, e-mail martin@hs-slagelse.dk