Heimdal eksteriør3

Bofællesskabet Heimdal, Vindbyholt

Driftsfonden Marjatta

Som et led i at opfylde Marjattas målsætning om at etablere flere bofællesskaber for unge udviklingshæmmede på Marjattas forskellige lokationer på Sjælland er Heimdal det nyeste.

Bofællesskabet er placeret på Vidarslund i Vindbyholt ved Præstø.

Det planmæssige grundlag for Heimdal blev tilvejebragt i en ny lokalplan, nr. 400-29, Faxe Kommune, der sikrede fremtidige udbygningsmuligheder, hvoraf Heimdal er den første.

Huset rummer 2 bofællesskaber à 6 værelser med eget bad, fælles opholds- og aktivitetsrum, køkken, bryggers, personaleområde, vagtrum og andre birum, vaskeri, teknik og depoter.

Marjatta er inspireret af Steinerpædagogikken og idéer om bygningsarkitektur. Dette afspejles i bygningens layout og formgivning. Bygningen er opført som et træhus med et stort afvalmet tag beklædt med tagpap og lister. Opvarmning er baseret på luft til vand varmepumper i tråd med Marjattas visioner om bæredygtighed. Indretning af bygningens rum er baseret på målsætning om tryghed og hjemlighed.

Projektet blev udbudt i fagentreprise.

HS BrunsgaardLaursen indgik som totalrådgiver for Marjatta og forestod brugerprocessen, detailprojektering, byggeledelse og fagtilsyn. Herudover blev der ydet rådgivning til Faxe Kommune i forbindelse med udarbejdelse af en ny lokalplan.

Heimdal er nu ibrugtaget. Vi ønsker beboerne og personalet tillykke med det nye hus, som vi håber vil blive et dejligt sted at bo og leve i.