Billede tagudskiftning FOB afd 7_edited

FOB Slagelse, Afd. 7 Tagudskiftning

På Klokkestøbergade 7-30 i Slagelse er arbejdet med at udskifte taget på i alt 8 boligblokke samt 2 garagebygninger sat i gang.

Arbejdet udføres i hovedentreprise med Georg Berg A/S som hovedentreprenør – og forventes færdigt i begyndelsen af april næste år.

Samtidig renoveres varmecentralerne i samtlige 8 blokke – med Sørens Blikkenslagerforretning som udførende entreprenør. Denne del af arbejdet forventes færdigt sidst i september i år.

Vi ser frem til godt samarbejde ved udførelse af arbejdet.