DJssI_0145

Tagrenovering på ejendom i Slagelse for Malermester P. Nielsen og hustrus stiftelse

På Smedegade 16 har vi netop afsluttet en tagudskiftning på en etageejendom i Slagelse bymidte.

Der blev udført opretning af spær med hjælpespær monteret på siden af eksisterende samt udført ny isolering af skunke, skråvægge og hanebåndsloft.

Der blev oplagt ny tagbelægning, herunder undertag, afstandslister og taglægter, afsluttet med vingetagsten.

Desuden blev der udført nødvendige inddækninger og løskanter i zink langs tilstødende bygningsdele samt taghætter, tagrender, nedløb og ny beklædning af kviste.

Opgaven blev udbudt i fagentrepriser, og der takkes for godt samarbejde ved arbejdets udførelse.

Vi byder beboerne velkommen hjem i de forbedrede rammer.