Bygning Z_foto1

Gentofte Hospital, Bygning Z – Klinik for Medicinske sygdomme

For Region Hovedstaden har Arkitektfirmaet HS BrunsgaardLaursen forestået en indvendig ombygning af bygning Z til klinik for medicinske sygdomme. Ombygningen er udført med respekt for den oprindelige arkitektur.

Bygning Z blev oprindeligt opført i 1969 som en fuldskala mockup for en fuld etage i sengetårnet på Herlev Hospital. Bygningen kaldes derfor også ”Herlevmodulet”.

Projektet omfattede 12 undersøgelsesrum, 4 terapirum, medicinrum, skyllerum, spise-/opholdsareal med køkken, konferencerum, mv., i alt  1232 m2.

Som arkitekt på projektet har Arkitektfirmaet HS BrunsgaardLaursen forestået brugerprocessen, vi har udarbejdet projektforslag, detail- og udbudsprojekt samt stået for udførelse af fagtilsyn på sagen.

Jakon har været hovedentreprenør på sagen, og vi takker for godt samarbejde.