Visualisering af Mangor & Nagel

Ny Stevnshal

HS BrunsgaardLaursen varetager rollen som bygherrerådgiver for Stevns Kommune i forbindelse med udarbejdelse af projekt for opførelse af den nye Stevnshal i Store Heddinge, som skal stå klar i efteråret 2021 – til indvielse ved begyndelsen af vintersæsonen 2021-22.

Den nye Stevnshal skal udføres i totalentreprise, og der er indgået aftale med A/S Dansk Halentreprise, som skal opføre hallen, der er tegnet af Mangor & Nagel Arkitekter i samarbejde med Rønslev Rådgivende Ingeniører.

Den nye Stevnshal får et samlet areal på 2.535 m2 og bliver et moderne forsamlingshus, hvor mange brugerønsker bliver opfyldt ved byggeriet. Bl.a. etableres der en multihal, hvor mange former for kulturelle idræts- og sportsaktiviteter, vil kunne afholdes, og der etableres ligeledes en rå skydebane. Derved vil lokale borgere få stor glæde af og variation i deres rekreative udfoldelsesmuligheder.

Den nye hal vil blive bygget sammen med svømmehallen via et vindfang med glaspartier, hvilket vil give et flot arkitektonisk udtryk, som kommer til at passe godt ind i omgivelserne.

 

Visualisering udarbejdet af Mangor & Nagel Arkitekter